Skaitliski neliels ir latviešu mūziķu pulciņš, kas Latvijas Konservatorijā absolvējis gan kompozīcijas, gan klavieru klases, koncertos visai bieži atskaņojot savus darbus – Arvīds Žilinskis, Lauma Reinholde, Pēteris Plakidis. Un, protams, Lūcija Garūta, jo tieši viņas koncertdarbība starpkaru Latvijā bija visaktīvākā un visplašākā, sniedzot gan solokoncertus, gan arī veicot koncertmeistares pienākumus.

Oratorija “Dievs, tava zeme deg!” ir Lūcijas Garūtas (1902–1977) ievērojamākais darbs, kas padarījis viņu plaši pazīstamu Latvijā un pasaulē. Taču, pateicoties savam izcilajam pianistes talantam un ilggadējai sadarbībai ar dziedātājiem, viņa komponējusi arī daudzas dziesmas, kas uzlūkojamas kā vokālās kamermūzikas pērles.

Lūcija Garūta 1926. gadā. Foto: K. Bauls. Rakstniecības un mūzikas muzeja krājums, inv. nr. RTMM 612590. Rūdolfs Miķelsons 1929. gadā. Foto: Augusts Rostoks. Rakstniecības un mūzikas muzeja krājums, inv. nr. 804639. Lūcija Garūta kopā ar “Svētās mīlas” pirmo interpreti Mildu Brehmani-Štengeli ap 1940. gadiem. Foto: nezināms.