Dzejnieks Māris Čaklais (1940 - 2003) patvērumu rakstīšanai arī meklējis prom no pilsētas burzmas, tulkotājas Maijas Augstkalnas lauku mājās "Ilzēni", Vecpiebalgas novadā. Tā gan nebija gluži fiziska norobežošanās, jo turpat netālu bija gan Ieva Čaklā, gan mājas saimniece, ar kurām ik pēc brīža Māris aktīvi komunicēja.

Jebkuras, it īpaši t.s. mazās tautas literatūras attīstībā liela nozīme ir jauniem un izciliem tulkojumiem un atdzejojumiem. Arī latviešu dzejas paradigmu maiņās, samērojoties ar pasaules dzejas ainu, liela loma ir bijusi atdzejotāju veiktajam darbam. Tāpat nav noslēpums, ka daudzi lieliski dzejnieki ir spējuši būt arī spoži tulkotāji un atdzejotāji. Šoreiz mūsu uzmanības lokā ir trīs izcilas personības – Valdis Bisenieks, Māris Čaklais un Vizma Belševica.