Dramaturgs Mārtiņš Zīverts un viņa sieva (no labās) ierodas Latvijā no Zviedrijas. Rīga, 1969. gada 2. septembris. Foto: nezināms. RTMM_859704 Raiņa Dailes teātra aktieri sagaida dzimtenē Mārtiņu Zīvertu. Dramaturgu apkampj Felicita Ertnere. Pirmā no labās – aktrise Vija Artmane. Rīga, 1969. gada 2. septembris.

Mārtiņš un Elza Zīverti, 1949. gads, Blomberga. Fotogrāfs nezināms. Inventāra nr. RTMM 548163 Elzas Zīvertes personu un pases datus apliecinošs dokuments. Reģistrēts Liepājā 1944. gada 15. augustā. Inventāra nr. RTMM 622997 Mārtiņš Zīverts ar dzīvesbiedri Elzu Zīverti, tiekoties ar režisoru Jāni Zariņu Londonā. 1953. gads. Fotogrāfs nezināms.