RMM Dzejas dienu laikā, 7. septembrī, Rīgas mākslas telpas Intro zālē atklās Latvijas urbānās dzejas spilgtiem pieturas punktiem veltītu izstādi “Rīgas pieraksts dzejā”. Izstādē Rīgas maršrutus ieskicē laikmeta un poētikas pieraksti no RMM krājuma, sasaistot dzejas vēsturi ar pilsētas ikdienas epizodēm no 19. gadsimta beigām līdz mūsdienām.