Turpinot interneta žurnāla “Stāstnesis” mākslu pārmiju tēmu, intervējām literāti, tulkotāju, diplomāti, Elzas Stērstes un Edvarta Virzas mazmeitu Annu Žīguri – par talantīgās dzimtas ietekmēm un to, kā literatūras mantojumu viņa pārvērtusi tulkošanas mākslā.

Edvarta Virzas dzejas rokraksts, saistāms ar dzejoļu krājumu “Dievišķīgās rotaļas” (1919). RTMM 578271 Edvarta Virzas dzejas blociņi. RTMM 578271 Ēriks Hānbergs pie sava darbagalda ar kaķi Tinti Foto: Jaromirs Tiplts Lai arī mūsdienās rakstnieki ērtības labad savus darbus pārsvarā rada datorrakstā, daudzi literāti atzīst, ka rokrakstā…