Kamēr Rakstniecības un mūzikas muzejs vēl tikai gaida pārcelšanos uz savām jaunajām telpām, viens no veidiem, kā turpinās satikšanās ar sabiedrību, ir izglītojošais darbs. Mēs, nodarbību vadītāji, itin bieži kārtojam somas, sēžamies mašīnā un mērojam īsākus vai garākus ceļus uz Latvijas skolām. Ceļojošajās nodarbībās muzejs pats kļūst par apmeklētāju. Manuprāt, šī īslaicīgā tapšana par “citu”, “otru” sniedz neaizvietojamu pieredzi, ļauj tuvāk iepazīt auditoriju un iedvesmoties turpmākai muzeja vērtību pieejamības veicināšanai.

Starp citu, vairākās Eiropas valodās vārda “izglītība” etimoloģija saistīta ar latīņu “educere”, kas nozīmē “izvest laukā no”. Izglītojošajās programmās mēs pavisam burtiski izvedam laukā muzeju – ārpus savām (jau tā pagaidu) telpām, bieži pat ārpus Rīgas. Katra nodarbība ir saistīta ar noteiktiem muzeja krājuma priekšmetiem, un tie savā ziņā nokļūst katrā skolā un klasē, uz kuru aizceļojam. Savukārt skolēniem tā ir iespēja uz brīdi izkļūt no pierastajām mācību stundām un jaunā veidā padziļināt zināšanas par jau apgūtām izglītības standarta tēmām. Atceroties savu skolas laiku, domāju, ka būtu priecājusies, piemēram, par literatūras stundu, kas izvadātu ne tikai pa Vizmas Belševicas romāna “Bille” lappusēm, bet arī tajā pieminētajām Grīziņkalna vietām.

Programmas “Latvijas skolas soma” kultūras norišu piedāvājumā pašlaik pieejamas 18 Rakstniecības un mūzikas muzeja ceļojošās nodarbības. Šādi mēs iesaistāmies “lielākās valsts simtgades dāvanas” pasniegšanā Latvijas skolēniem: tieši tā nosaukts projekts, kas piedāvā izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūrtelpas vērtības. Mana ikdiena kā nodarbību vadītājai nu kļuvusi daudz dinamiskāka, un pavisam atbilstoši būtu iedalīt laiku “pirms” un “pēc” “Skolas somas” ieviešanas pagājušā gada septembrī: ja 2017./2018. mācību gada pirmajā semestrī novadītas 17 nodarbības, tad tādā pašā laika posmā 2018./2019. gadā – 168, – gandrīz 10 reižu vairāk!

Nesen sociālajos tīklos manīju attēlu, kur Latvijas kontūrā ietilpinātas vairākas mazākas Eiropas valstis. Interneta aizmirstībā pazudis attēla apraksts, bet būtiskākais ir tas, ka, šādi kāds bija centies parādīt Latvijas lielumu. No savas pieredzes varu teikt, ka šo mērķi vēl labāk veic darbs izbraukuma nodarbībās. Iedomājieties, cik agri jāceļas rītā, kad darba vieta uz laiku ir pārcelta no Rīgas centra uz Krāslavu, Tārgali vai Biržiem! Protams, daudz esam ciemojušies Rīgas un Pierīgas skolās, bet liels prieks, ka nodarbības pasūtītas arī novados, un esam bijuši gan Vidzemē, Sēlijā un Latgalē, gan Zemgalē un Kurzemē.

Kopumā pagājušajā pusgadā nodarbībās piedalījušies ap 3600 skolēnu. Visvairāk no tiem – “Lasāmskapī”, kurā sākumskolas skolēni spēles veidā izzina lasīšanas procesu un tajā gūtās emocijas, kā arī dažādu rakstnieku lasīšanas pieredzi un, jā, kā grāmatu virina īstu skapi, kas slēpj fantāzijas zemes tēlus. Vēl pieprasīts bija “Skaņu pavēlnieks”, kas katram skolēnam ļauj praktiski izmēģināt dažādus skaņrades veidus, spēlējot un gatavojot mūzikas instrumentus. Savukārt drāmas darbnīcās, no kurām pagājušajā pusgadā visbiežāk pasūtīta “Velniņi”, bērni iepazīst literāros darbus, paši pārģērbjoties par to tēliem un ieklausīšanos pasakas valodā sasaistot ar aktīvu darbošanos uz skatuves.

Šajā pusgadā gaidāmi vairāki jaunumi. No aprīļa aicinām pasūtīt jaunas mūzikas nodarbības. “Himnas stāsts” vēsta par Baumaņu Kārļa dziesmu – lūgšanu “Dievs, svētī Latviju!”. Dalībnieki tiek iesaistīti spēlē – testā, aicinot komponista Jēkaba Nīmaņa izstrādātajā aplikācijā novērtēt savas himnas dziedāšanas prasmes un izpildījuma degsmi, savukārt nodarbība “Kokles skan, kas koklēja?” iepazīstina ar kokli un tai līdzīgajiem instrumentiem – cimboli, cītaru un monohordu, sniedzot iespēju skolēniem pašiem tos spēlēt. Stāstot par paaudžu savstarpējo attiecību atspoguļojumu literatūrā, uz diskusiju un aizraujošu līdzdarbošanos aicina jaunā nodarbība “Kurš ņem un kurš dod”. Aiciniet mūs ciemos! Bet, ja gribat ciemoties paši, ziniet – tuvojas pavasaris, un arī šogad aicinām literārajās pastaigās pa Billes Rīgu un Matīsa Torņakalnu!

Vairāk par muzeja ceļojošajām nodarbībām: http://rmm.lv/category/celojosas-nodarbibas