Kad muzejs kļūst par apmeklētāju

Kamēr Rakstniecības un mūzikas muzejs vēl tikai gaida pārcelšanos uz savām jaunajām telpām, viens no veidiem, kā turpinās satikšanās ar sabiedrību, ir izglītojošais darbs. Mēs, nodarbību vadītāji, itin bieži kārtojam somas, sēžamies mašīnā un mērojam īsākus vai garākus ceļus uz Latvijas skolām. Ceļojošajās nodarbībās muzejs pats kļūst par apmeklētāju. Manuprāt,…