Jāņa Munča dekorāciju mets M. Māterlinka lugas “Zilais putns” iestudējumam Nacionālajā teātrī. RTMM 104463
Karikatūra iesūtīta Jūlija Pētersona vadītajam žurnālam “Lietuvēns” (1914.gads – 1920.gadu sākums). Bez autora paraksta un datējuma. RTMM 719941
Leļļu grupa Rīgas kinostudijas leļļu animācijas filmai “Dullais Dauka”. Rež. Arnolds Burovs. 1968. gads. RTMM 225365(01)
Tēlnieces Lea Davidovas-Medenes veidots krūšutēls “Tautas dzejnieks Rainis”. 1960./1970. gadi. RTMM 138545(02)

Tēlotājas mākslas (TM) krājumu Rakstniecības un mūzikas muzeja Rakstniecības, teātra un mūzikas kolekciju krātuvē veido dažādas pamatnozaru – rakstniecības, teātra un mūzikas personu, organizāciju un tematiskās kolekcijas, kā arī starpnozares – tēlotājas mākslas – 314 kolekcijas, pavisam kopā – 39407 vienības. Tēlotājas mākslas kolekcijās ir: grafika; glezniecība; tēlniecība; scenogrāfija; lietišķā māksla; mākslas darbu reprodukcijas un citi muzeja priekšmeti (piem. dokumenti, korespondence, rokraksti u.c.). Mākslas darbi atspoguļo: pamatnozaru profilus; šiem profiliem piederīgo kultūras cilvēku personības, raksturus, dzīvi, sabiedrisko un radošo darbību; personīgos arhīvus, kas dod priekšstatu par personību attīstību, sadarbību, nozīmīgu darbu tapšanu; mākslinieku daiļradi; dokumentē kultūrvēsturisko piemiņu.

Visvairāk TM krājumā ir ar teātra nozari saistīti mākslas darbi – scenogrāfija (lugu, operu, baleta, operešu iestudējumu dekorāciju un kostīmu skices). Kolekcijas: Sergejs Antonovs; Zigrīda Atāle; Ilmārs Blumbergs; Andris Freibergs; Artūrs Cimmermanis; Evalds Dajevskis; Jurijs Feoktistovs; Laimdonis Grasmanis; Biruta Goģe; Jānis Kuga; Arturs Lapiņš; Ludolfs Liberts; Herberts Līkums; Leonīds Merkmanis; Oskars Muižnieks; Jānis Muncis; Baiba Puzina; Marga Spertāle; Arvīds Spertāls; Artūrs Upelnieks; Vilhelms-Alfreds Vasariņš; Edgars Vārdaunis; Arnolds Vilkins; Ģirts Vilks; Ardis-Eduards Vinklers; Eduards Smiļģis; Dailes teātris u.c. Īpaša ir ar Latviju saistītā krievu kinorežisora-mākslinieka Sergeja Eizenšteina kolekcija, kurā ir kino filmu skices, šarži. Leļļu skices atrodamas Arnolda Burova, Pāvila Šenhofa, Leļļu teātra kolekcijās. Animācijas skices – Dzintras Aulmanes kolekcijā. Kinofilmu lomu skices – kino kolekcijā. Un daudz ar teātri saistīto personu portreti, kolekcijas alfabēta kārtībā.

Otra lielākā mākslas darbu grupa ir ar rakstniecības nozari saistīti mākslas darbi – ilustrācijas, portreti, ainavas daudzu rakstnieku un dzejnieku kolekcijās alfabēta kārtībā. Arī rakstnieku-mākslinieku kolekcijas – Jānis Jaunsudrabiņš, Jānis Sarma u.c., kā arī ilustratoru kolekcijas: Ilona Ceipe; Sigurds Kalniņš; Margarita Kovaļevska; Alberts Kronenbergs; Jāzeps Pīgoznis; Margarita Stāraste; Sigismunds Vidbergs; Indriķis Zeberiņš u.c.

Trešā lielākā mākslas darbu grupa ir ar mūzikas nozari saistītie mākslas darbi. Starp daudzajām kolekcijām ievērības cienīga ir mūziķa-mākslinieka Valērija Zosta kolekcija, kurā ir daudz kultūras personu šaržu.

Vislielākā ar tēlotājas mākslas nozari saistītā kolekcija ir žurnāla “Dadzis” karikatūru kolekcija, otra lielākā – žurnāla “Mazputniņš” kolekcija.

TM krājumā arī ir ar agrāko muzeja filiāļu (tagad Memoriālo Muzeju Apvienība) darbību saistīti mākslas darbi. Piemēram, mākslinieka Jaņa Rozentāla mākslas darbi J.Rozentāla un R.Blaumaņa muzejā, Raiņa un Aspazijas mākslas darbu kolekcija Raiņa un Aspazijas mājā Rīgā un vasarnīcā Majoros, rakstnieka Jāņa Akuratera mākslas darbu kolekcija Jāņa Akuratera muzejā, Latgales keramikas kolekcija Raiņa muzejā “Jasmuiža”.

Līdzās grafikas un glezniecības darbiem TM krājums glabā arī dažādu kolekciju tēlniecības darbus – krūšutēlus, medaļas, ciļņus un sīkplastiku, kurus radījuši daudzi pazīstami tēlnieki – Lea Davidova-Medene, Burkards Dzenis, Emīls Melderis, Eduards Sidrabs, Jānis Strupulis, Gustavs Šķilters, Elza Švalbe-Matvejeva, Valentīna Zeile, Kārlis Zemdega, Lūcija Žurgina u.c. Nozīmīga ir pēcnāves masku kolekcija, ap 80 dažādu kultūras personu sejas un rokas.

Mākslas krājuma glabātāja Gunta Terēzija
Tālr. 67509265
gunta.terezija@rmm.lv