Vaira Nartiša subkontrabas-trompete

Rakstniecības un mūzikas muzeja februāra mēneša priekšmets ir Latvijas Nacionālās operas orķestra mākslinieka, trombonista, solo atskaņotāja, uzņēmēja un mūzikas instrumentu novatora Vaira Nartiša radītā subkontrabastrompete.

“Man vienmēr ir bijusi vēlme izveidot instrumentu, kas ir vairāk tā kā performanču instruments, ko ieraugot ikvienam skatītājam pirmais ir smaids. Un principā šai taurei pirmā reakcija, ko es cilvēku sejās redzu, ir smaids. /../ Man vajag tikai nospēlēt kādu miniatūru, un cilvēki smaida vēl vairāk. Šī instrumenta uzdevums ir radīt smaidu, pozitīvismu, ieinteresētību.”

Muzeja krājumā ir nonācis Latvijā izgudrotās subkontrabastrompetes pirmais izgatavotais eksemplārs. Unikālais instruments ir sešas reizes lielāks par parastu trompeti, tā garums ir vairāk nekā divi metri, bet svars – aptuveni 20 kilogramu. Vairis Nartišs instrumentu radīja pirms pieciem gadiem.

“Savā nemierā un nespējā samierināties ar spēlēšanu tikai operas orķestra bedrē es sāku interesēties par mūzikas instrumentu uzbūvi, par lietām, ko es varētu no sava skatupunkta uzlabot /../.  Tā bija nespēja samierināties ar esošajiem stereotipiem, ar esošo skaņveides tehniku. Un tad es sāku interesēties, ko es varētu būvēt, ko es varētu mainīt šajos instrumentos, lai tie varētu skanēt labāk, interesantāk, bagātīgāk, daudzveidīgāk”, instrumentu tapšanas vēsturi atklāj Vairis Nartišs.

Otrajā video Vairis Nartišs demonstrē subkontrabastrompetes skanējumu.