http://rmm.lv/wp-content/uploads/2018/02/Krista-Anna-Belševica-par-mēneša-priekšmetu.mp4 Andreja Eglīša un citu latviešu rakstnieku rokrakstu klade. Ieraksti sākti 1947.gada 30.septembrī un turpināti līdz 1990.gada 26.aprīlim. RTMM 470072 No kreisās: Vera Aleksandra Ģirupniece, Biruta Ģirupniece, Helma Strēlerte, Rudīte-Veronika Strēlerte Mellužu jūrmalā 1923. gada vasarā. RTMM 421442 Grupas foto. Veronika Strēlerte un…

No kreisās.: Fridrihs Milts, Gunars Saliņš, Linards Tauns, Teodors Zeltiņš, Mirdza Nāruna – Bogdanoviča, Vitolts Kalniņš (pie dzīru galda Fridriha Milta pagrabiņā – gleznotāja darbnīcā). Ņujorka, “Elles ķēķa” rajonā. (1960. gadu sākums) RTMM 552518 Ieejas biļete (humoristiska rakstura). Manhetena, Ņujorka, ASV. (1955.-1963. gads). RTMM 833546 Skats uz…

Šie cilvēki – Linards Tauns, Gunars Saliņš, Jānis Krēsliņš, Baiba Bičole, Aina Kraujiete, Rita Gāle, Teodors Zeltiņš, Nikolajs Kalniņš, Sigurds Vīdzirkste, Frīdrihs Milts un citi – apaudzēja Elles ķēķa vārdu ar dažnedažādiem ellīgiem un bohēmiskiem apzīmējumiem, radot mītu par jaunību, apskaužamu talantu un jaunās pasaules iekarošanu.

Latvijas valsts svētku mēnesī par "Mēneša priekšmetu" izvēlēta rakstnieka Andreja Eglīša pase, kas simbolizē daudzu trimdas latviešu ilgas pēc mājām Otrā pasaules kara laikā un vēlāk arī iespēju atgriezties. Trimdā Zviedrijā Eglītis tolaik saņēma neeksistējošas valsts pasi.

Mārtiņš un Elza Zīverti, 1949. gads, Blomberga. Fotogrāfs nezināms. Inventāra nr. RTMM 548163 Elzas Zīvertes personu un pases datus apliecinošs dokuments. Reģistrēts Liepājā 1944. gada 15. augustā. Inventāra nr. RTMM 622997 Mārtiņš Zīverts ar dzīvesbiedri Elzu Zīverti, tiekoties ar režisoru Jāni Zariņu Londonā. 1953. gads. Fotogrāfs nezināms.