Baumaņu Kārļa flīģelis izstādē “Valsts pirmā flīģeļa stāsts” Latgales vēstniecībā GORS. Foto: Andrejs Vasjukevičs. Baumaņu Kārļa pašrocīgi veiktais gravējums “C. Baumann 18 3/7 68” uz flīģeļa rezonatora. Foto: Jānis Puķītis. Māja, kurā dzīvojis Baumaņu Kārlis. Foto: nezināms. Limbaži, 20. gs. sākums. RTMM_81175. Gustava Klaustiņa kora dziedātāju…

Šogad ikgadējā konference būs veltīta pārmiju tēmai, kas rosinās pievērsties un iedziļināties idejās un atklāsmēs par virzības, transformācijas un izaugsmes procesu. Visos referātos ir iezīmētas robežsituācijas un to rezultāti latviešu kultūrā un tās fenomenos.