RMM zinātniskā konference “Nemirušais Poruks”. Otrā diena. Tiešraide. Referātus lasa: Matiass Knolls, Dagmāra Beitnere-Le Galla, Jānis Zālītis, Dzintars Gilba, Inese Žune, Oksana Kovzele, Ligita Ašme, Baiba Jaunslaviete un Raimonds Briedis. KONFERENCES PROGRAMMA…

“Es domāju, ka Poruks ir nozīmīgs mūsdienās, un viņš savu aktualitāti nav zaudējis šajos 120 gados tikai un vienīgi tā iemesla dēļ, ka Poruka darbi aptver ļoti plašu spektru un viņa paustās vērtības ir ļoti universālas, tādēļ saprotamas ne tikai tā laika lasītājam, bet lasītājam mūsdienās un, es gribētu teikt, jebkurā pasaules malā, ko viņš arī savos darbos ir aprakstījis”, domā rakstniece Inga Žolude.

“Daudzas Jāņa Poruka atziņas, neskatoties uz visām lielajām pārmaiņām, kuras piedzīvojam, ir aktuālas arī šodien. Nu, kaut vai viena no tām: Poruks uzskatīja, ka katram cilvēkam jau no bērnības ir jāiepazīst un arī jāizjūt mūzika.” Ineses Žunes referātu ““Esmu vairāk mūziķis kā vārdu dzejnieks”: Jāņa Poruka muzikālā izglītība un mūzikas tēma literārajā daiļradē” varēs noklausīties 26. novembrī Rakstniecības un mūzikas muzeja zinātniskajā konferencē “Nemirušais Poruks”.

“Es mēģināšu arī atklāt, kas tad ir kopīgs gan Porukam, gan viņa laikmetam, gan arī mūsdienu dažiem jaunākās dzejas pārstāvjiem.” Mariana Rižija referātu “Poruka skatiens” jaunākajā latviešu dzejā. Andra Ogriņa u.c. gadījums” varēs noklausīties 25. novembrī, tiešraidē, Rakstniecības un mūzikas muzeja zinātniskajā konferencē “Nemirušais Poruks”.

“Droši vien vissvarīgākais mums tagad būtu arī sameklēt tās pērles savās mājās un šeit arī palikt. Un Poruks mums varētu būt kā tāda vaduguns šajā meklēšanas ceļā,” uzskata rakstniece Nora Ikstena. 25. un 26. novembrī, plkst. 10.00, Rakstniecības un mūzikas muzejs tiešsaistē rīkos zinātnisko konferenci “Nemirušais Poruks”.

“Jo mākslinieki ir vienmēr izlūki, kas atnes sabiedrībai ziņu par to, kas būs.” “Kāpēc Jānis Poruks ir nozīmīgs mūsdienās?” - uz jautājumu atbild latviešu kultūras socioloģe Dagmāra Beitnere-Le Galla, kuras referātu “Ļaunuma ziedu reibinošā smarža: cēlais svešinieks –Jānis Poruks modernisma ainavā” varēs noklausīties 26. novembrī, tiešraidē, Rakstniecības un mūzikas muzejs zinātniskajā konferencē “Nemirušais Poruks”.

“Poruks raksta par cilvēka jauno situāciju modernajā laikmetā, ka cilvēkam pašam ir jāizvēlas tas, ko viņš uzskata par svarīgu. Vai paturēt spēkā pagātnes un vispārcilvēciskās morāles vērtības vai padoties jaunā laikmeta individuālismam un egoismam,” uz jautājumu “Kāpēc Jānis Poruks ir nozīmīgs mūsdienās?” atbild literatūrzinātnieks Viesturs Vecgrāvis.

26. novembrī, plkst. 10.00, Facebook tiešsaistē norisinājās Rakstniecības un mūzikas muzeja (RMM) krājuma pētījumu konference “Personība meklē personību”. Konferences fokusā – muzeja kolekcijas, to veidošanas principi un izpēte dažādos laikos. Galvenais uzdevums – parādīt, kā autora personība un viņa radošais process atklājas caur kolekcijā atrodamajiem priekšmetiem, paralēli parādot nozīmīgu procesu muzeja…