26. novembrī, plkst. 10.00, Facebook tiešsaistē norisinājās Rakstniecības un mūzikas muzeja (RMM) krājuma pētījumu konference “Personība meklē personību”. Konferences fokusā – muzeja kolekcijas, to veidošanas principi un izpēte dažādos laikos. Galvenais uzdevums – parādīt, kā autora personība un viņa radošais process atklājas caur kolekcijā atrodamajiem priekšmetiem, paralēli parādot nozīmīgu procesu muzeja…

Šogad ikgadējā konference būs veltīta pārmiju tēmai, kas rosinās pievērsties un iedziļināties idejās un atklāsmēs par virzības, transformācijas un izaugsmes procesu. Visos referātos ir iezīmētas robežsituācijas un to rezultāti latviešu kultūrā un tās fenomenos.