Personība meklē personību

26. novembrī, plkst. 10.00, Facebook tiešsaistē norisinājās Rakstniecības un mūzikas muzeja (RMM) krājuma pētījumu konference “Personība meklē personību”.

Konferences fokusā – muzeja kolekcijas, to veidošanas principi un izpēte dažādos laikos. Galvenais uzdevums – parādīt, kā autora personība un viņa radošais process atklājas caur kolekcijā atrodamajiem priekšmetiem, paralēli parādot nozīmīgu procesu muzeja darbībā, proti – kā gadu gaitā veidojies un mainījies personību kolekciju komplektēšanas princips.

Atskatoties uz notikumu, publicējam Dr. philol. Jāņa Garjāna rakstu “Saruna “Tintnīcā” ar un par personībām”, kas tapis sadarbībā ar Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrību.

Konference norisinājās četrās sēdēs, – katra atbilst konkrētam laika posmam, atspoguļojot aktuālus procesus literatūrā un mūzikā.

1. sēde. Domubiedri vai konkurenti
Krājuma komplektēšana mūsdienās: par to, kā tiek veidotas mūsdienu mūziķu un rakstnieku kolekcijas.
Konferences sēdi ievada Marians Rižijs un Nora Ikstena, kuri runā par muzeja krājuma komplektēšanu mūsdienās, proti, par krājuma eksperta satikšanos ar personību, kura personīgās lietas un priekšmeti tiek nodoti muzeja gādībā.
2. sēde. Pietura: krājums
19./20. gadsimta mija un 20. gadsimta sākums: laiks, kad pasaulē notiek nopietnas politiskas un ekonomiskas izmaiņas. Liecības par šajā laikā dzīvojošajiem bieži var atrast ne tikai RMM krātuvēs, bet arī citos muzejos un iestādēs, tādā veidā veidojot saikni starp dažādām Latvijas institūcijām.
Konferences sēdi ievada Inga Žolude, Ieva Kalniņa un Jānis Oga, kuri runā par to, kā norisinās materiālu meklēšana dažādās institūcijās un pie kādām neiedomājamām atklāsmēm šādi meklējumi var aizvest.
3. sēde. Vēstures balsstiesības
Padomju okupācijas laiks, kad muzejā tika pieņemti visdažādākie materiāli gan no ietekmīgām un izcilām personībām, gan t. s. otrās šķiras māksliniekiem. Kā krājums izskatās no šodienas skatupunkta?
Konferences sēdi ievada Māris Bērziņš un Madara Eversone, kuri runā par padomju laiku literatūru, tās pētīšanu un to, kā ir rakstīt par padomju laiku autoriem.
4. sēde. Trimdas trauksme
Trimdas materiālu šķirošana. Pēc komunisma sabrukuma radošās personas vai viņu tuvinieki RMM iesūtīja gan personīgās lietas, gan ar viņu daiļradi saistītas liecības. Tās bija milzīgas kaudzes ar kastēm, kuras glabāja nešķirotas fotogrāfijas, rokrakstus, dažādas piemiņas un tamlīdzīgas lietas.
Konferences sēdi ievada Ilze Jansone un Olga Senkāne, kuras runā par trimdas laika rakstniekiem un literatūru.

Konferences programma