26. novembrī sociālajā tīmekļa vietnē “Facebook” un RMM mājaslapā tiešsaistē varēja vērot Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma pētījumu konferenci “Personība meklē personību”. Tās fokusā šogad - muzeja kolekcijas, to veidošanas principi un izpēte dažādos laikos. Atskatoties uz notikumu, publicējam Dr. philol. Jāņa Garjāna rakstu "Saruna “Tintnīcā” ar un par personībām", kas tapis sadarbībā ar Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrību.

26. novembrī, plkst. 10.00, Facebook tiešsaistē norisinājās Rakstniecības un mūzikas muzeja (RMM) krājuma pētījumu konference “Personība meklē personību”. Konferences fokusā – muzeja kolekcijas, to veidošanas principi un izpēte dažādos laikos. Galvenais uzdevums – parādīt, kā autora personība un viņa radošais process atklājas caur kolekcijā atrodamajiem priekšmetiem, paralēli parādot nozīmīgu procesu muzeja…