Gundega Šmite sešu gadu vecumā ar vectēvu, represēto komponistu Aleksandru Saliņu pēc viņa autorkoncerta Jelgavas mūzikas vidusskolā. 1983. gads. No komponistes personīgā arhīva. Māsas Gundega un Ieva Šmites pirmoreiz Rietumeiropā: kora “Burtnieks” Nīderlandes koncertturnejas laikā. 1991. gads. No komponistes personīgā arhīva. Gundega, pārģērbusies mammas kāzu kleitā, un…

Rihards Dubra Emīla Dārziņa speciālajā mūzikas vidusskolā. Dāvinājums klasesbiedrenei Ivetai Peremilovskai (tagad Grundei). Foto: Ivetas Grundes privātarhīvs. Klavierspēles pedagoģe Rasma Ziemele ar audzēkņiem. 1. rindā no kreisās: nezināms, nezināms, Rasma Ziemele un Ingrīda Reinholde; 3. rindā: Andris Vilcāns un Raits Rozenbergs. Foto no Jūrmalas Mūzikas vidusskolas arhīva.

Viļķenes septiņgadīgās skolas audzēknes Maijas Dūrējas skolēna apliecības foto (iespējams, 5. klase). No komponistes personīgā arhīva, dāvinājums Rakstniecības un mūzikas muzejam. No kreisās: māsa Anna, krustmāte Alise, māsa Vallija, Maija mātes klēpī, brāļi Kārlis un Jānis. Foto oriģināls atrodas komponistes māsasmeitas Ineses Nelsones personīgajā arhīvā. Maijas Einfeldes…

Rakstniecības un mūzikas muzejs Interneta žurnāla “Stāstnesis”12. numura tēmu lokā - kultūras personības, viņu radīšanas process un mākslas darba iedvesmas avots.

Alfrēds Kalniņš (pilnā vārdā Alfrēds Bruno Jānis Kalniņš, 1879 - 1951), operas “Baņuta”, solodziesmas “Brīnos es” un daudzu citu šedevru autors, pie vientulības bija radināts jau kopš bērnības. Būdams turīgu vecāku vienīgais dēls, viņš tika īpaši lolots un reti uzturējās citu bērnu sabiedrībā. Mūža turpmākajā gaitā tas nekļuva par šķērsli rosīgam sabiedriskajam darbam, tomēr radošajā procesā vientulība bija nepieciešama arvien.

Ilgstoši uzkavēties vienatnē pie dabas ir komponistes Maijas Einfeldes sava veida pašizolācija. Bērnībā šādā vienatnē tapa viņas pirmās kompozīcijas – pašas dziedātās operas, taču nevis līdzcilvēkiem, bet - ganāmajām govīm. Tās tika dziedātas pavisam klusi, jo Maija baidījās no apkārtējo izsmiekla.