Viļķenes septiņgadīgās skolas audzēknes Maijas Dūrējas skolēna apliecības foto (iespējams, 5. klase). No komponistes personīgā arhīva, dāvinājums Rakstniecības un mūzikas muzejam. No kreisās: māsa Anna, krustmāte Alise, māsa Vallija, Maija mātes klēpī, brāļi Kārlis un Jānis. Foto oriģināls atrodas komponistes māsasmeitas Ineses Nelsones personīgajā arhīvā. Maijas Einfeldes…

Ilgstoši uzkavēties vienatnē pie dabas ir komponistes Maijas Einfeldes sava veida pašizolācija. Bērnībā šādā vienatnē tapa viņas pirmās kompozīcijas – pašas dziedātās operas, taču nevis līdzcilvēkiem, bet - ganāmajām govīm. Tās tika dziedātas pavisam klusi, jo Maija baidījās no apkārtējo izsmiekla.