Aicinām jebkuru Latvijas izglītības iestādi apmeklēt RMM izglītojošās nodarbības, kas dažādo un bagātina mācību satura pasniegšanu. Jūs varat izvēlēties sev piemērotāko nodarbības veidu – attālinātā, ceļojošā vai klātienes nodarbība. Tā ir lieliska iespēja saistošā veidā uzzināt vairāk par muzeju un tā pārstāvētajām radošajām nozarēm – latviešu rakstniecību un mūziku. Nodarbības attīsta skolēnu tēlaino domāšanu, ļauj darboties praktiski un radoši, kā arī bagātina ar jaunām atklāsmēm un zināšanām.

Nodarbībā par Baumaņu Kārļa dziesmu - lūgšanu “Dievs, svētī Latviju!” dalībnieki kopā ar vadītāju izzina Latvijas himnas muzikālo, sociālo un personīgo nozīmi, uzzina “Dievs, svētī Latviju!” tapšanas stāstu, klausās to dažādu laiku audioierakstos, kā arī apskata ar to saistītus unikālus materiālus.

Nodarbības laikā dalībnieki aplūko dažādu rakstnieku rokrakstus un, balstoties uz saviem un grafoloģijas speciālistu secinājumiem, mēģina veidot rokraksta autora “portretu”. Skolēni pārrunā rokrakstu nozīmi muzeja darbā un pārdomā, ko par cilvēku stāsta viņa rokraksts.

Dalībnieki kopā ar vadītāju spēlējas ar īpaši pagatavotiem priekšmetiem, kas aizgūti no Imanta Ziedoņa "Blēņām un pasakām”, un rada savu pasaku, tādējādi veidojot jaunas attiecības starp priekšmetiem un vārdiem, kā to darījis rakstnieks.

Iepazīstina ar lasīšanu kā procesu, tās sniegtajām emocijām, dažādu rakstnieku lasīšanas pieredzi. Dalībnieki kopā ar vadītāju aktīvi piedalās procesā, nodarbība ir kā saruna ar bērnu līdzdarbošanos.

Nodarbības pirmajā daļā kopā ar vadītāju sarunājas par dažādiem mūzikas instrumentiem un to skaņu. Pēc seno instrumentu iepazīšanas dalībnieki rada jaunus mūzikas instrumentus no lietām, kas atrodamas mājās mūsdienās.