Nodarbības laikā radošā un mūsdienīgā veidā skolēni iepazīstas ar paaudžu savstarpējo attiecību atspoguļojumu literatūrā. Skolēni piedalās lomu spēlē un diskusijās, mācās uz notikumiem paskatīties arī no vecāku un vecvecāku skatu punkta. Nereti tieši skatu punkta maiņa mums palīdz situāciju ieraudzīt pavisam citā gaismā un veicina lielāku empātiju vienam pret…

Nodarbība iepazīstina ar kokles un tai līdzīgo instrumentu – cimboles, cītaras un monohorda spēles tradīcijām, vēsturi un pielietojumu mūsdienās. Dalībnieki iepazīst instrumentus arī praktiski un izmēģina dažādus to spēles veidus, apgūstot tautas un mūsdienu mūzikas elementus. Spēlējot grupā, dalībnieki attīsta jaunrades, sadarbības un līdzdalības kompetences muzikālā kontekstā.  …

Rakstniecības un mūzikas muzejs aicina Latvijas izglītības iestādes, bibliotēkas vai kultūras centrus uzņemt savās telpās izglītojošās nodarbības, kas dažādo un bagātina mācību satura pasniegšanu. Nodarbības attīsta skolēnu tēlaino domāšanu, aktīvi iesaistot literatūras un mūzikas vēstures tēmās.