Nodarbības laikā skolēni varēs iejusties dzejnieka pasaulē, iepazīt viņa personību, daiļradi, apskatīt rokrakstus, fotogrāfijas, personīgās lietas, kas glabājas Rakstniecības un mūzikas muzeja krātuvē. Nodarbības otrajā daļā, lasot autora dzeju un izpildot dažādus runas vingrinājumus, skolēni trenēs atmiņu, attīstīs runas, saskarsmes un empātijas prasmes. Līdz 2023. gada septembrim…

Rakstniecības un mūzikas muzejs aicina Latvijas izglītības iestādes, bibliotēkas vai kultūras centrus uzņemt savās telpās izglītojošās nodarbības, kas dažādo un bagātina mācību satura pasniegšanu. Nodarbības attīsta skolēnu tēlaino domāšanu, aktīvi iesaistot literatūras un mūzikas vēstures tēmās.

“Misija – rakstniecība” ir aizraujoša piedzīvojumu spēle vecāko klašu audzēkņiem ar pakaļdzīšanās un intrigas elementiem. Spēles dalībniekus apdraud ļauns spēks – aizmirstība, no kuras tiem ir jāspēj izvairīties, izpildot dažādas misijas. Spēle ļaus iepazīt dažādu rakstnieku personības, kā arī gūt ieskatu muzeja darba ikdienā. Dalībnieku skaits: līdz 30.

RMM video nodarbības “Spoku stunda” laikā skolēni iepazīst savas emocijas. Kas ir bailes? Kāpēc mēs vispār baidāmies? Kas ir spoku stāsti? Kāpēc vajag lasīt/stāstīt/klausīties spoku stāstus? Cik dažādi priekšmeti atrodas muzejā? Vai priekšmets var būt biedējošs? Nodarbība ir pamudinājums skolēniem saglabāt spoku stāstu stāstīšanas tradīcijas, – tā ļauj…

RMM attālinātajā nodarbībā “Himnas stāsts” par Baumaņu Kārļa dziesmu – lūgšanu “Dievs, svētī Latviju!” 7. – 12. klases skolēni izzina Latvijas valsts himnas muzikālo un sociālo nozīmi, uzzina tās tapšanas stāstu, klausās to dažādu laiku audioierakstos, kā arī apskata ar to saistītus unikālus materiālus. Nodarbību papildina Latvijā ievērojamu personību (Lidija…

Nodarbības laikā radošā un mūsdienīgā veidā skolēni iepazīstas ar paaudžu savstarpējo attiecību atspoguļojumu literatūrā. Skolēni piedalās lomu spēlē un diskusijās, mācās uz notikumiem paskatīties arī no vecāku un vecvecāku skatu punkta. Nereti tieši skatu punkta maiņa mums palīdz situāciju ieraudzīt pavisam citā gaismā un veicina lielāku empātiju vienam pret…

Nodarbībā par Baumaņu Kārļa dziesmu - lūgšanu “Dievs, svētī Latviju!” dalībnieki kopā ar vadītāju izzina Latvijas himnas muzikālo, sociālo un personīgo nozīmi, uzzina “Dievs, svētī Latviju!” tapšanas stāstu, klausās to dažādu laiku audioierakstos, kā arī apskata ar to saistītus unikālus materiālus.

Nodarbības laikā dalībnieki aplūko dažādu rakstnieku rokrakstus un, balstoties uz saviem un grafoloģijas speciālistu secinājumiem, mēģina veidot rokraksta autora “portretu”. Skolēni pārrunā rokrakstu nozīmi muzeja darbā un pārdomā, ko par cilvēku stāsta viņa rokraksts.

Dalībnieki kopā ar vadītāju spēlējas ar īpaši pagatavotiem priekšmetiem, kas aizgūti no Imanta Ziedoņa "Blēņām un pasakām”, un rada savu pasaku, tādējādi veidojot jaunas attiecības starp priekšmetiem un vārdiem, kā to darījis rakstnieks.

Iepazīstina ar lasīšanu kā procesu, tās sniegtajām emocijām, dažādu rakstnieku lasīšanas pieredzi. Dalībnieki kopā ar vadītāju aktīvi piedalās procesā, nodarbība ir kā saruna ar bērnu līdzdarbošanos.