Jauns mācību gads nozīmē jaunas zināšanas un jaunus atklājumus, tāpēc Rakstniecības un mūzikas muzejs ir izstrādājis muzejpedagoģisko piedāvājumu arī 2023./24. mācību gadam. Interesantu piedzīvojumu sev atradīs gan pirmklasnieks, gan arī vidusskolēns. Programmu “Latvijas skolas soma” atzinīgi novērtējuši gan skolēni un viņu vecāki, gan pedagogi. Rakstniecības un mūzikas muzejs…

Rakstniecības un mūzikas muzejs piedāvā nodarbību “Runā ar dzeju”, kurā skolēni var uzzināt par dzejniekiem Linardu Taunu, Klāvu Elsbergu, Ojāru Vācieti un Velgu Krili, iepazīstot viņu personību, daiļradi un apskatot rokrakstus, fotogrāfijas, personīgās lietas, kas glabājas Rakstniecības un mūzikas muzeja krātuvē. Nodarbības otrajā daļā, lasot autoru…

Rakstniecības un mūzikas muzejs aicina Latvijas izglītības iestādes, bibliotēkas vai kultūras centrus uzņemt savās telpās izglītojošās nodarbības, kas dažādo un bagātina mācību satura pasniegšanu. Nodarbības attīsta skolēnu tēlaino domāšanu, aktīvi iesaistot literatūras un mūzikas vēstures tēmās.

“Misija – rakstniecība” ir aizraujoša galda spēle vecāko klašu skolēniem ar pakaļdzīšanās un intrigas elementiem. Skolēni grupās izpilda deviņus uzdevumus un ar kauliņa palīdzību pārvietojas spēles laukumā. Spēles dalībniekus apdraud ļauns spēks – aizmirstība (spēles kauliņš, kas ik pēc divām minūtēm tuvojas spēles dalībniekiem, tādējādi veicinot spēles izpildes…

Attālinātajā nodarbībā, kas veidota kā videofilma, skolēni iepazīst muzeja krājumu daudzveidību, veido izpratni par to, kas ir spoku stāsti un kāpēc tos vajag klausīties un stāstīt, pārliecinās, ka muzejā nav briesmīgu/biedējošu lietu, un bailes rada mūsu iztēle. Videoierakstā par spoku stāstiem, to pētīšanu un…

Nodarbībā par Baumaņu Kārļa dziesmu–lūgšanu “Dievs, svētī Latviju!” skolēni izzinās Latvijas himnas muzikālo, sociālo un personīgo nozīmi, uzzinās “Dievs, svētī Latviju!” tapšanas stāstu, klausīsies to dažādu laiku audioierakstos, kā arī apskatīs ar to saistītus unikālus materiālus. Nodarbību papildina Latvijā ievērojamu personību (Lidija Lasmane-Doroņina, Martins Dukurs, Raimonds Celms, Intars…

Nodarbības laikā radošā un mūsdienīgā veidā skolēni iepazīstas ar paaudžu savstarpējo attiecību atspoguļojumu literatūrā – K. Skalbes darbā “Pasaka par vērdiņu”, O. Zabra “Māra”, A. Grīna “Dvēseļu putenis”, Z. Ērgles “Starp mums, meitenēm, runājot”, Aspazijas “Nebēdne meitene” un I. Ziedoņa “Paglaudīt galvu”. Skolēni piedalās lomu spēlē un…

Nodarbībā par Baumaņu Kārļa dziesmu - lūgšanu “Dievs, svētī Latviju!” dalībnieki kopā ar vadītāju izzina Latvijas himnas muzikālo, sociālo un personīgo nozīmi, uzzina “Dievs, svētī Latviju!” tapšanas stāstu, klausās to dažādu laiku audioierakstos, kā arī apskata ar to saistītus unikālus materiālus.

Nodarbības laikā dalībnieki aplūko dažādu rakstnieku rokrakstus un, balstoties uz saviem un grafoloģijas speciālistu secinājumiem, mēģina veidot rokraksta autora “portretu”. Skolēni pārrunā rokrakstu nozīmi muzeja darbā un pārdomā, ko par cilvēku stāsta viņa rokraksts.

Dalībnieki kopā ar vadītāju spēlējas ar īpaši pagatavotiem priekšmetiem, kas aizgūti no Imanta Ziedoņa "Blēņām un pasakām”, un rada savu pasaku, tādējādi veidojot jaunas attiecības starp priekšmetiem un vārdiem, kā to darījis rakstnieks.