Rakstniecības un mūzikas muzejs piedāvā nodarbību “Runā ar dzeju”, kurā skolēni var uzzināt par dzejniekiem Linardu Taunu, Klāvu Elsbergu, Ojāru Vācieti un Velgu Krili, iepazīstot viņu personību, daiļradi un apskatot rokrakstus, fotogrāfijas, personīgās lietas, kas glabājas Rakstniecības un mūzikas muzeja krātuvē. Nodarbības otrajā daļā, lasot autoru…

“Misija – rakstniecība” ir aizraujoša galda spēle vecāko klašu skolēniem ar pakaļdzīšanās un intrigas elementiem. Skolēni grupās izpilda deviņus uzdevumus un ar kauliņa palīdzību pārvietojas spēles laukumā. Spēles dalībniekus apdraud ļauns spēks – aizmirstība (spēles kauliņš, kas ik pēc divām minūtēm tuvojas spēles dalībniekiem, tādējādi veicinot spēles izpildes…

Nodarbības laikā radošā un mūsdienīgā veidā skolēni iepazīstas ar paaudžu savstarpējo attiecību atspoguļojumu literatūrā – K. Skalbes darbā “Pasaka par vērdiņu”, O. Zabra “Māra”, A. Grīna “Dvēseļu putenis”, Z. Ērgles “Starp mums, meitenēm, runājot”, Aspazijas “Nebēdne meitene” un I. Ziedoņa “Paglaudīt galvu”. Skolēni piedalās lomu spēlē un…

Nodarbībā par Baumaņu Kārļa dziesmu - lūgšanu “Dievs, svētī Latviju!” dalībnieki kopā ar vadītāju izzina Latvijas himnas muzikālo, sociālo un personīgo nozīmi, uzzina “Dievs, svētī Latviju!” tapšanas stāstu, klausās to dažādu laiku audioierakstos, kā arī apskata ar to saistītus unikālus materiālus.

Nodarbības laikā dalībnieki aplūko dažādu rakstnieku rokrakstus un, balstoties uz saviem un grafoloģijas speciālistu secinājumiem, mēģina veidot rokraksta autora “portretu”. Skolēni pārrunā rokrakstu nozīmi muzeja darbā un pārdomā, ko par cilvēku stāsta viņa rokraksts.

Dalībnieki kopā ar vadītāju spēlējas ar īpaši pagatavotiem priekšmetiem, kas aizgūti no Imanta Ziedoņa "Blēņām un pasakām”, un rada savu pasaku, tādējādi veidojot jaunas attiecības starp priekšmetiem un vārdiem, kā to darījis rakstnieks.

Iepazīstina ar lasīšanu kā procesu, tās sniegtajām emocijām, dažādu rakstnieku lasīšanas pieredzi. Dalībnieki kopā ar vadītāju aktīvi piedalās procesā, nodarbība ir kā saruna ar bērnu līdzdarbošanos.

Nodarbības pirmajā daļā kopā ar vadītāju sarunājas par dažādiem mūzikas instrumentiem un to skaņu. Pēc seno instrumentu iepazīšanas dalībnieki rada jaunus mūzikas instrumentus no lietām, kas atrodamas mājās mūsdienās.