Dzejnieka Artūra Puntes mūzikas instruments Ronda

Rakstniecības un mūzikas muzeja novembra mēneša priekšmets ir dzejnieka un tekstgrupas “Orbīta” dalībnieka Artūra Puntes mūzikas instruments Ronda.

Ronda ir vairāku stīgu, rotējošs, mehānisks instruments ar vairākiem starpniekiem. Šo “akustisko sekvenceru” Ingars Rancevičs un Artūrs Punte izgudroja eksperimentālas mūzikas un izglītības nolūkos.

Pirms sešiem gadiem tapa piecas no dažādiem kokmateriāliem izgatavotas Rondas, no kurām vienu tagad Artūrs Punte dāvinājis Rakstniecības un mūzikas muzejam. Ronda bija iecerēta kā izglītojošs instruments, kas ļauj apzināties to, ka skaņas augstums ir atkarīgs no stīgas garuma un ko nozīmē temps. Artūru Punti, kuram iznākušas četras dzejas grāmatas, vienmēr interesējuši starpdisciplināri projekti. Sākotnēji tie bijuši cieši saistīti ar tekstu, bet pakāpeniski svarīgāki kļuvuši skaņas mākslas akcenti. Piemēram, šogad nodibinātā Strenču sanifikācijas stacija, nodarbojas ar vides vērošanu tās skaniskajās izpausmēs. Ekspedīcijā ar Strenču plostniekiem radīti vairāki skaņu mākslas darbi, kas atspoguļo piedzīvojumu, kas varētu būt arī Latvijas karnevāls.

Artūrs Punte ir pārliecināts, ka dzeja nāk ar savu skanisko izpausmi un tiek pārvērsta par valodas mūziku un skaņas notikumu.

Artūrs Punte (1977) – dzejnieks. Dzeju raksta krievu un latviešu valodā. Viens no tekstgrupas “Orbīta” dalībniekiem un almanaha “Орбита” redaktors. Strādā reklāmas jomā. Vairāku video-poētisku darbu autors, viens no poētiskā festivāla “Word in Motion” organizētājiem. Publicējies almanahos un multimediju izdevumos “Орбита”, žurnālos “Даугава”, “Вавилон”, “Karogs”, “Luna”, “Satori”. Atdzejo latviešu autoru darbus.