Bībeles motīvi latviešu klasiskajā dzejā

Raiņa dzejolis “Pazudušais dēls”. RTMM 22761

Bībeles tēli un sižeti dziļi ieauguši kā visas Eiropas, tā arī latviskajā kultūrā un pārsteidzoši daudz izmantoti, bieži iemiesojot vērtību pārvērtēšanu, sarežģītu attieksmi pret ticības jautājumiem. Šie motīvi aplūkoti Neikena, Ruģēna, Bārdas, Raiņa, Aspazijas u.c. klasisko dzejnieku darbos.

Ja vēlaties pieteikt lekciju, gaidīsim zvanu pa tālruni 67509263 vai vēstuli e-pastā komunikacija@rmm.lv.