Runā ar dzeju

Nodarbības laikā skolēni varēs iejusties dzejnieka pasaulē, iepazīt viņa personību, daiļradi, apskatīt rokrakstus, fotogrāfijas, personīgās lietas, kas glabājas Rakstniecības un mūzikas muzeja krātuvē. Nodarbības otrajā daļā, lasot autora dzeju un izpildot dažādus runas vingrinājumus, skolēni trenēs atmiņu, attīstīs runas, saskarsmes un empātijas prasmes.
Līdz 2023. gada septembrim visām klašu grupām piedāvājam iepazīt dzejnieku Linardu Taunu. No septembra arī dzejniekus Klāvu Elsbergu, Ojāru Vācieti un Velgu Krili.

Dalībnieku skaits: līdz 30.
Nodarbības ilgums: 60 minūtes.
Nodarbība notiek latviešu valodā Rakstniecības un mūzikas muzejā (Rīgā, Pulka ielā 8).
Muzejā nav iespējamas paralēlas nodarbības.
Ja grupa ierodas ar savu autobusu, pie Muzeju krātuves ir autobusu stāvvieta. Sabiedriskais transports: 5. tramvajs (pietura – Eiženijas iela), 13. un 3. autobuss (pietura – Ūdens iela).

Nodarbības maksa: 60 eiro.
Ja vēlaties pieteikt nodarbību, gaidīsim zvanu pa tālruni 67509263 vai vēstuli uz e-pastu komunikacija@rmm.lv.

Mācību jomas: valoda, sociālā un pilsoniskā, kultūras izpratne un pašizpausme mākslā. Caurviju kompetences: jaunrade un uzņēmējspēja, pašvadīta mācīšanās, sadarbība, pilsoniskā līdzdalība, kritiskā domāšana un problēmu risināšana.