Skolotāja Pētera Medņa ģimene Praulienas skolas dārzā. No kreisās: Pēteris Mednis, meita Rita, Marta Medne, dēls Haralds. Ap 1913.gadu. Foto: nezināms. RMM, Haralda Medņa arhīvs. Praulienas pagasta pamatskolas pārzinis Haralds Mednis un skolotājs Harijs Karčevskis (vidū). Foto: nezināms. RMM, Haralda Medņa arhīvs. Praulienas pamatskolas ēka (tautā saukta…