Andreja Jurjāna laika pirmie akadēmiski izglītotie mūziķi. No kreisās: J. Lazdiņš, J. Ozols, P. Jurjāns, A. Jurjāns, J. Kārkliņš, J. Vītols, O. Fogelmanis, A. Daugulis. 19. gs. 90. gadi. RTMM_183182a. Andrejs Jurjāns Harkivā. 1905. gads. Foto: studija Moderne, Harkiva. RTMM 819776. Mūzikas skolas ēka Harkivā, Sverdlova ielā…