Šogad Muzeju nakts tēma ir veltīta radīšanai, un pasākums norisināsies zīmīgā datumā – 13. maijā, kad dzimuši divi izcili latviešu valodas meistari un kopēji – jaunlatvietis Juris Alunāns un trimdas rakstnieks, Džeimsa Džoisa “Ulisa” tulkotājs, Dzintars Sodums. Rakstniecības un mūzikas muzejs šajā dienā ir iecerējis īpašu programmu latviešu…