Rakstniecības un mūzikas muzeja jūnija mēneša priekšmets ir komponista Pētera Vaska koncerta vijolei un stīgu orķestrim “Tālā gaisma” nošu partitūra (1997). “Kāpēc “Tālā gaisma”? Man gribas tomēr skaņdarbam dot vārdu, nosaukumu. Lai klausītājs instrumentālās mūzikas priekšā… Lai viņam būtu vismaz pie kaut kā pieķerties. Ja tu iedod [nosaukumu]…