Uldis Bērziņš 1970. gadu vidū. Foto: nezināms. RMM pagaidu krātuve. Jānis Rokpelnis, Uldis Bērziņš, Juris Veitners un Leons Briedis. Rīga, 1970. gads. Foto: nezināms. RTMM 504544. Ulža Bērziņa vēstule Leonam Briedim. 1974. gada 8.-30.jūnijs. RTMM 860100. Uldis Bērziņš un Knuts Skujenieks Latvijas Rakstnieku savienībā. Uldis …

1981. gadā par otrās dzejoļu grāmatas "Rīgas iedzimtais" honorāru nopircis savas lauku mājas. Kad strādājis, ņēmis atvaļinājumu augustā, jo šajā mēnesī viņam rakstīšana veicoties vislabāk. Dzejnieks raksta pēcpusdienā, kad galva visskaidrākā, viņa darbistaba ir guļamistaba.

Dzejnieks Māris Čaklais (1940 - 2003) patvērumu rakstīšanai arī meklējis prom no pilsētas burzmas, tulkotājas Maijas Augstkalnas lauku mājās "Ilzēni", Vecpiebalgas novadā. Tā gan nebija gluži fiziska norobežošanās, jo turpat netālu bija gan Ieva Čaklā, gan mājas saimniece, ar kurām ik pēc brīža Māris aktīvi komunicēja.

Dzejnieks Hermanis Marģers Majevskis (1951 – 2001) savas dzīves pēdējos gadus aizvadīja vienatnē - Rīgas dzīvoklī. Būdams nepraktiskas dabas, Majevskis tā arī līdz galam neiekārtoja savu virtuvi – tajā nebija ne galda, ne ledusskapja.

Ādas portfelis, kas piederējis Imantam Ziedonim un kurā glabājās nepabeigtais romāns. (1960. – 1970. gadi). RTMM 857017 Imants Ziedonis ar sievu Ausmu Kantāni 1974. gada februārī. Foto: Juris Krieviņš. – RTMM 541944 Imants Ziedonis 1990. gada 4. maijā, Kalifornijā, ASV. Foto: Gunārs Janaitis. – RTMM 656675…

Šī gada jubilāre Monta Kroma (1919. g. 27.II – 1994. g. 25.VII) ir paveikusi to, ko latviešu dzejā spējis vien retais – savas dzīves pusmūžā spējusi atdzimt no socreālisma pelniem kā fēnikss un radīt dzeju, kuras aktualitāte šodienas dzejas ainā ir pat pieaugusi.

Šogad dzejnieks Juris Kunnoss (1948-1999) svinētu 70. dzimšanas dienu. Ja starpkaru Rīgas dzejnieks bija Aleksandrs Čaks, tad 20. gadsimta 80.-90. gados par tādu ar pilnām tiesībām būtu dēvējams Kunnoss – Rīgas ielu un vietu vēstures faktūras un “smeķa” pazinējs.

Jebkuras, it īpaši t.s. mazās tautas literatūras attīstībā liela nozīme ir jauniem un izciliem tulkojumiem un atdzejojumiem. Arī latviešu dzejas paradigmu maiņās, samērojoties ar pasaules dzejas ainu, liela loma ir bijusi atdzejotāju veiktajam darbam. Tāpat nav noslēpums, ka daudzi lieliski dzejnieki ir spējuši būt arī spoži tulkotāji un atdzejotāji. Šoreiz mūsu uzmanības lokā ir trīs izcilas personības – Valdis Bisenieks, Māris Čaklais un Vizma Belševica.