Aicinām jebkuru Latvijas izglītības iestādi, bibliotēku vai kultūras centru savās telpās uzņemt izglītojošās nodarbības, kas dažādo un bagātina mācību satura pasniegšanu. Aktīvi iesaistot literatūras un mūzikas vēstures tēmās, nodarbības attīsta skolēnu tēlaino domāšanu.

Nodarbības laikā radošā un mūsdienīgā veidā skolēni iepazīstas ar paaudžu savstarpējo attiecību atspoguļojumu literatūrā. Skolēni piedalās lomu spēlē un diskusijās, mācās uz notikumiem paskatīties arī no vecāku un vecvecāku skatu punkta. Nereti tieši skatu punkta maiņa mums palīdz situāciju ieraudzīt pavisam citā gaismā un veicina lielāku empātiju vienam pret…

Nodarbība iepazīstina ar kokles un tai līdzīgo instrumentu – cimboles, cītaras un monohorda spēles tradīcijām, vēsturi un pielietojumu mūsdienās. Dalībnieki iepazīst instrumentus arī praktiski un izmēģina dažādus to spēles veidus, apgūstot tautas un mūsdienu mūzikas elementus. Spēlējot grupā, dalībnieki attīsta jaunrades, sadarbības un līdzdalības kompetences muzikālā kontekstā.  …

Nodarbībā par Baumaņu Kārļa dziesmu - lūgšanu “Dievs, svētī Latviju!” dalībnieki kopā ar vadītāju izzina Latvijas himnas muzikālo, sociālo un personīgo nozīmi, uzzina “Dievs, svētī Latviju!” tapšanas stāstu, klausās to dažādu laiku audioierakstos, kā arī apskata ar to saistītus unikālus materiālus.

Nodarbība – ceļojums apkārt pasaulei. Dalībnieki uzzina, kādi sitamie instrumenti atrodami muzejā, un iepazīst tiem radniecīgos skaņu rīkus dažādu pasaules tautu mūzikā.

Vērojot video iestudējumu, nodarbības dalībnieki neklātienē “izstaigā” Māra Bērziņa romānā “Svina garša” minētās vietas, satiek Matīsu Birkenu un kopā ar viņu caur dažādām maņām izdzīvo būtiskas romāna epizodes. Savukārt rakstnieks Māris Bērziņš atklāj romāna tapšanas aizkulises, stāstot par atsevišķu vietu un notikumu prototipiem.

Nodarbības laikā dalībnieki aplūko dažādu rakstnieku rokrakstus un, balstoties uz saviem un grafoloģijas speciālistu secinājumiem, mēģina veidot rokraksta autora “portretu”. Skolēni pārrunā rokrakstu nozīmi muzeja darbā un pārdomā, ko par cilvēku stāsta viņa rokraksts.

Dalībnieki kopā ar vadītāju spēlējas ar īpaši pagatavotiem priekšmetiem, kas aizgūti no Imanta Ziedoņa "Blēņām un pasakām”, un rada savu pasaku, tādējādi veidojot jaunas attiecības starp priekšmetiem un vārdiem, kā to darījis rakstnieks.

Iepazīstina ar lasīšanu kā procesu, tās sniegtajām emocijām, dažādu rakstnieku lasīšanas pieredzi. Dalībnieki kopā ar vadītāju aktīvi piedalās procesā, nodarbība ir kā saruna ar bērnu līdzdarbošanos.