2001. gadā, atsaucoties uz iepriekšējo trīs desmitgažu krājuma papildināšanas rezultātiem un mūzikas vēstures kolekciju apjomu, muzeja nosaukums tiek mainīts uz Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejs.

Laikā no 2014. gada Rakstniecības un mūzikas muzeja telpas Rīgā, Pils laukumā 2, slēgtas rekonstrukcijas dēļ. Atjaunotajā ēkā pēc pārbūves apmeklētājus sagaidīs jaunā ekspozīcija „Dziesma”, kas būs abu kolekcijās pārstāvēto radošo jomu tikšanās jau citā – 21. gadsimta muzejā.