Rakstniecības un mūzikas muzeja lekciju piedāvājumu veido Krājuma izpētes nodaļas darbinieki – mākslas eksperti, RMM kolekciju pārzinātāji. Lekciju pamats ir muzeja krājums – fotogrāfijas, rokraksti, piemiņas lietas, dokumenti, skaņu ieraksti un citi krājuma priekšmeti, unikālas mūsu literatūras un mūzikas vēstures liecības.