Vītola mīļā Ļoļa

Helēna Kalēja (1892 -1929) 1920. gadu sākumā. Komponists Jāzeps Vītols (1863- 1948) savā Pēterburgas dzīvoklī pie rakstāmgalda. 1911.gads. Foto: nezināms. RTMM_447249. Jāzepa Vītola 1911. gadā rakstītā pastkarte Helēnai Kalējai. Jānis Misiņš (pa kreisi) nodod Rīgas pilsētas galvam – Alfrēdam Andersonam Misiņa bibliotēkas inventūras sarakstu. 1928.

Vientulību darba procesā mīlēja arī komponists Jāzeps Vītols (1863 - 1948). Lai komponētu, Vītolam bija nepieciešams klusums. Pēterburgas periodā dienas viņš pavadīja cilvēkos un skaņu pasaulē - darbā Konservatorijā, bet vakarus - koncertos, kora mēģinājumos vai saviesīgos pasākumos.