Kad muzejs kļūst par apmeklētāju

Kamēr Rakstniecības un mūzikas muzejs vēl tikai gaida pārcelšanos uz savām jaunajām telpām, viens no veidiem, kā turpinās satikšanās ar sabiedrību, ir izglītojošais darbs. Mēs, nodarbību vadītāji, itin bieži kārtojam somas, sēžamies mašīnā un mērojam īsākus vai garākus ceļus uz Latvijas skolām. Ceļojošajās nodarbībās muzejs pats kļūst par apmeklētāju. Manuprāt,…

Mans nams ir miera un īstas brīvības nams*

2019. gadu Rakstniecības un mūzikas muzejs sāk ar jaunas muzeja vēstures lappuses atvēršanu. Pēc ilgi gaidītās un nepiepildītās Pils laukuma 2 ēkas rekonstrukcijas esam pieņēmuši izaicinājumu veidot muzeja ekspozīciju un izstāžu telpu jaunā mājvietā – Mārstaļu ielā 6. Muzeju un to ēku attiecību modeļi var būt dažādi. Ir memoriālās mājas…

Bezgalīgā telpa starp iedomāto un iespējamo

Vitāls zīmols ir iedvesmojoša un zinātkāra personība, kas spēj savienot sevī tradicionālās muzeja kultūras vērtības, emocionālo inteliģenci, mērķauditorijas pieredzi un spēju jēgpilni iesaistīties sabiedrības aktuālajās norisēs. Tādēļ par zīmola estētisko un saturisko spēku var spriest ne tikai pēc ārējā tēla un vizuālās atpazīstamības, bet arī muzeja apmeklētāju degsmes un vēlmes atgriezties tajā vairākkārt

Kāpēc pētnieki lasa detektīvus?

Esmu novērojusi, ka humanitāro zinātņu pētnieki mēdz būt kaismīgi detektīvromānu lasītāji. Protams, tos lasa dažādu profesiju pārstāvji. Neesmu manījusi Latvijā veiktas aptaujas, kurās noskaidrots detektīvromānu lasītāju sastāvs pēc profesijas – būtu interesanti ar šādiem datiem iepazīties. Iespējams, aizrautīgākie detektīvu lasītāji ir dabaszinātņu pētnieki vai lentzāģa operatori. Tas nav būtiski. Šī…