Krājums

Muzeja krājuma aizsākums saistās jau ar Rīgas Latviešu biedrības sākto dokumentārā mantojuma vākšanu un kopš 1925. gada, kad darbu pie rakstniecības un mūzikas liecību sistemātiskas vākšanas sāka skolotājs Jānis Greste, RMM krājums izaudzis par nacionālas nozīmes latviešu rakstniecības, teātra un mūzikas vēstures mantojuma kopojumu. Pamatnozares papildina mākslas un citu nozaru kultūrvēsturiski nozīmīgi priekšmeti, kas saistīti ar minētajām trīs pamatnozarēm.